Frosty the Snow Man

“Frosty the snow man” – na sekstet klarnetowy

“Frosty the snow man” – clarinet sextet

“Let’s Swing” duet klarnetowy

“Let’s Swing” – duet klarnetowy z towarzyszeniem fortepianu

“Let’s Swing” – L. Kościółek

W zakładce KOMPOZYCJE dostępne są nuty poszczególnych partii.