Frosty the Snow Man

“Frosty the snow man” – na sekstet klarnetowy

“Frosty the snow man” – clarinet sextet

“New Year’s Samba”

“New Year’s Samba” – na trio klarnetowe

“New Year’s Samba” – L. Kościółek – trio klarnetowe

Jesienny walczyk – na kwartet klarnetowy

“Jesienny walczyk” – na kwartet klarnetowy

“Jesienny walczyk” – L.Kościółek – na kwartet klarnetowy

“Jesienny walczyk”

“Jesienny walczyk” na klarnet Bb i fortepian

“Jesienny walczyk” – L. Kościółek na klarnet i fortepian